Systematyka

bullet Domena : Eukarioty

bullet Królestwo : Zwierz?ta

bullet Gromada : Ssaki

bullet Podgromada : ?yworodne

bullet Szczep : ?o?yskowce

bullet Rzad : Drapie?ne

bullet Rodzina : Psowate

bullet Gatunek : Pies domowy

Doberman

Psy ta spokrewnione s? z ras? typu owczarkowatego. W zasadzie odpowiada wzorcowi brodacza we wszystkich cechach, ale okolica k??bu zaznaczona jest wyra?niej, przez co linia grzbietowa jak gdyby przysiada. Natomast u osobników ?rednich i mNIEJSZYCH z grupy pinczerów k??b nie jest uwypuklony, co robi wra?enie, ?e grzbiet jest zupe?nie prosty. Ras? t? zalicza si? do psów u?ytkowych.

Ewolucja

Nazwa rasy Doberman wywodzi si? od Fryderyka Ludwika Dobermana, któremu przypisuje si? wytworzenie tej rasy. Materia?em wyj?ciowym by? miejscowy pies rze?nicki, którego Doberman skrzy?owa? z owczarkiem, zbli?onym do ówczesnego owczarka niemieckiego, oraz wspó?czesnym pinczerem stajennym.

Kontakt z Nami Linki Nasza Oferta Dalmatynczyki Owczarki Niemieckie Rottweilery Buldog Francuski Husky

Dobermany.xmc.pl - Hodowla Dobermanów - Rasa Doberman - Dobermany Polska

Wedkarstwo Ryby jeziora Instrumenty VST VSTi Mad Tracker

Gitara Liczby Angielski Darmowe Szablony Pianino